Home - Refund Portal

Cảm ơn bạn đã truy cập Cổng yêu cầu hoàn lại tiền của CMIT.

Chúng tôi hiểu rằng việc đưa ra yêu cầu hoàn lại tiền có thể gây khó khăn và tại CMIT, chúng tôi muốn làm mọi thứ dễ dàng nhất có thể cho bạn. Cổng yêu cầu hoàn tiền trực tuyến của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho bạn hướng dẫn và hỗ trợ phù hợp để giúp bạn đăng ký và theo dõi yêu cầu của mình với chúng tôi trong ba bước đơn giản.

2. Tạo tài khoản

Sau khi có đầy đủ thông tin, bạn phải tạo một tài khoản trực tuyến trước khi có thể đăng ký yêu cầu hoàn tiền. Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập và theo dõi trạng thái của yêu cầu hiện có hoặc tải lên chứng từ của mình.

3. Gửi yêu cầu hoàn tiền

Sau khi tài khoản của bạn được tạo, bạn có thể đăng ký yêu cầu hoàn tiền mới với chúng tôi, theo dõi trạng thái của yêu cầu hiện có hoặc tải lên chứng từ của bạn.

Thông tin và chứng từ yêu cầu hoàn tiền

Thông tin và chứng từ yêu cầu hoàn tiền

Tôi cần tải lên chứng từ nào?

 1. Phiếu yêu cầu hoàn tiền (bắt buộc)
 2. Hóa đơn các khoản đã thanh toán
 3. Ủy nhiệm chi/ biên lai chuyển tiền của ngân hàng (bắt buộc)
 4. Bản scan của Booking hoặc D/O hoặc email xác nhận của hãng tàu cho các khoản đã thanh toán, kể cả những khoản thanh toán nhầm cảng
 5. Chứng từ khác
 • Vui lòng tham khảo Hướng dẫn tạo yêu cầu hoàn tiền tại đây
 • Bắt đầu nào

  Bắt đầu nào

  Bạn là khách hàng mới? Tạo tài khoản

  Nhanh chóng, dễ dàng và an toàn